Εκτύπωσε | Aποθήκευσε ως WORD | Aποθήκευσε ως HTML

Βιογραφικό

01/10/2016


Dr. Διδασκάλου Ευθυμία

Ιατρός Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

Εμπειρία πλέον των 20 ετών στο γνωστικό αντικείμενο της Δερματολογίας.


Εκτύπωση στις 26/06/2022
Από την ιστοσελίδα Ευθυμία Διδασκάλου,Ιατρός Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
dermatoafrodisiologos.gr/el/sx_PrintPage.asp?newsID=2